FLU – Biological Warfare ATTACK!

Project Cirrus & Strategic Weather Manipulation

Published on 14 Jan 2018

FLU – Biological Warfare ATTACK!

View original post

Advertenties

Het Monsanto Tribunaal – Op naar een nieuw tijdperk

21 december 2017

Op naar een nieuw tijdperk

In deze nieuwsbrief: de mislukking van de Bt techniek in India en dicamba in de VS, de glyfosaatstrijd in Europe, nieuws van de getuigen, de nieuw NGO Justice Pesticides en de ‘Making-of’ documentaire van het Monsanto Tribunal.

2017 was het jaar van een grootste en groeiende oppositie tegen Monsanto en de gifbedrijven die ons voedselsysteem proberen te beheersen. De juridische advies van het Monsanto Tribunaal was een hoogtepunt. Voor de eerste keer kwamen slachtoffers van Monsanto vanuit de hele wereld bijeen en overtuigden een panel van internationale rechters dat de onderneming fundamentele mensenrechten schendt. Het is ons niet gelukt om de verlenging voor de toelating van glyfosaat in de EU te stoppen. Toch werd er geen groen licht gegeven voor een 15-jarige periode en kreeg Monsanto slechts een 5-jarige vergunning. Frankrijk en Italië praten over een 3-jarige uitfasering van het herbicide. Een indrukwekkend aantal van 1,3 miljoen mensen tekenden het burgerinitiatief en in veel landen berichtten nieuwsbulletins over discussies over het gedrag van Monsanto. Een rechtszaak van glyfosaat-slachtoffers in de VS leidde tot de publicatie van de ‘Monsanto Papers’ die laten zien dat Monsanto wetenschap, pers en politiek manipuleert. Nog meer documenten en bewijzen van Monsanto’s wangedrag volgen komende lente.

Ondertussen komen de cash machines van Monsanto hortend en stotend tot stilstand. De introductie van hun nieuwe dicamba-resistente GMO gewassen werd een ramp en ruim 1000 boeren in de VS klagen de onderneming nu aan wegens de schade die ze opliepen. De nieuwe generatie van Bt-gewassen die insecten zouden moeten weren is op een mislukking uitgelopen in India. De resistentie van onkruid en insecten zijn het antwoord van de natuur op dit soort gewassen.

Monsanto probeert deze mislukkingen te verbergen door stappen te zetten op andere terreinen van destructie. Ze proberen nu vaste grip te krijgen op landbouwgegevens, om zo nog meer controle te krijgen op het voedselsysteem. Mogelijk gaan ze fuseren met Bayer om nog meer controle te krijgen en om de slechte naam van het bedrijf te verbergen, maar Bayer koopt daarmee wel een Trojaans paard. De koers van het aandeel Monsanto is zwaar overgewaardeerd omdat beide technieken waarop het GMO-winstmodel is gebaseerd, falen. Steeds meer burgers, boeren en consumenten zien in dat we het voedselsysteem moetren veranderen om de ecocide te stoppen. Een Duits onderzoek toonde dat de insectenpopulaties in natuurreservaten de laatste 27 jaar met 75% zijn afgenomen. Deze uitkomst schokte velen wereldwijd. Mensen kunnen niet overleven als we al het leven rondom onszelf vernietigen; in plaats daarvan moeten we met de natuur samenwerken.

Het tijdperk van de chemische landbouw, die uitgaat van zwaar gif, die afhankelijk is van fossiele brandstoffen en die bodem en natuurlijke bronnen uitput, moet stoppen, om ruimte te maken zodat agroecology kan gedijen. Hoe eerder we het paradigma van de landbouw veranderen, hoe beter: help waar en wanneer je kunt, ten behoeve van onszelf en vooral van onze kinderen en kleinkinderen.
Glyfosaatstrijd in Europe

De Europese vergunning voor ´s werelds best verkochte herbicide, glyfosaat, liep af in december 2017. De Europese Commissie stelde voor om de toelating tot de EU weer met 15 jaar te verlengen. Dit leidde tot een storm van protest. Het voorstel dat was gebaseerd op rapporten van de Europese voedselautoriteit EFSA en de Duitse BfR is aantoonbaar vooringenomen. Deel van de tekst is zelfs direct overgenomen van een Monsanto lobbygroep, de Glyphosate Task Force. De totstandkoming van het voorstel laat zien dat de industrielobbyisten zeer succesvol zijn geweest in het creëren van een industrie-vriendelijke omgeving. De criteria voor de evaluatie van wetenschappelijke onderzoeken die zijn overgenomen, sluiten tegelijkertijd alle onafhankelijke onderzoeken uit. Dit leidde ertoe dat de EFSA 106 onderzoeken kwalificeerde als ‘niet overeenkomstig de normen’. Ze baseerden hun advies aan de Europese Commissie daarentegen op geheime industriële onderzoeken die niet door onafhankelijke experts kunnen worden geverifieerd. Dit komt er dus op neer dat Monsanto mag ‘bewijzen’ dat glyfosaat veilig is en dat alle onderzoeken met een andere uitkomst het label ‘niet wetenschapelijk’ krijgen. Zo gaat dat bij de Europese regelgeving voor voedselveiligheid (en in de VS is het waarschijnlijk nog veel slechter geregeld).

Velen waren furieus. Ruim 1,3 miljoen Europeanen tekenden een burgerinitiatief en vroegen zo om een verbod van glyfosaat. Doordat het proces de vooringenomenheid van de Europese instellingen heeft blootgelegd, is hun geloofwaardigheid ernstig ondermijnd. Het heeft laten zien dat het pesticide-toelatingssysteem dient te veranderen, toch is het op dit moment te laat voor glyfosaat.

Het Europese Parlement vroeg een 3-jarige uitfaseringsperiode in combinatie met ondersteuning voor boeren die hun productiesysteem wilden aanpassen. Maar het besluit is het mandaat van de Raad van ministers en de Euopese Commissie. Een stemronde onder de lidstaten kreeg geen gekwalificeerde meerderheid omdat belangrijke landen als Frankrijk en Italy tegen een 10-jarige verlenging waren. Voor de laatste stemronde voor een 5-jarige verlenging werd geen gekwalificeerde meerderheid verwacht. In dat geval zou de Commissie het laatste woord hebben en zou die groen licht hebben gegeven voor een 5-jarige verlenging. Maar dat bleek niet nodig, want Duitsland zorgde voor een verrassende wending en een meerderheid door vóór te stemmen. Tegen de wil van de Duitse milieuminister stemde de landbouwminister Christian Schmidt vóóŕ. Blijkbaar riekt de lange arm van Bayer-Monsanto helemaal tot in de Duitse regering. ‘Dit is een schandaal, een klap in het gezicht van het milieu en de consument,’ aldus een parlementslid.

Hoewel de Duitse stem wordt betwist, denken de meeste mensen dat dit niet meer ongedaan kan worden gemaakt. Maar juridische specialist Olivier de Schutter denkt dat dat nog wel kan. Tijdens een persconferentie op 12 december verklaarden vier Europese Parlementariërs dat ze van plan zijn een gerechtelijke procedure te beginnen om de stemming ongedaan te maken. Wat de uitkomst daarvan ook zal zijn, glyfosaat zal de komende 3 tot 5 jaar in meerdere landen worden uitgefaseerd. Te laat, maar veel beter dan ‘giftig zakendoen zoals gebruikelijk’. Lees hier de juridisiche analysis (Engels of Duits) van Olivier de Schutter.

Dicamba Ramp: Monsanto’s doodgeboren kindje?

Monsanto’s handelssucces is gebaseerd op de combinatie van zaden en herbicide. Miljoenen hectaren wereldwijd zijn beplant met Monsanto´s Roundup-gewassen, zoals soja, maïs, raapzaad en katoen. Monsanto, maakt enorme winst met de verkoop van zowel de zaden als het glyfosaat. Het onkruid is echter resistent geworden tegen Roundup en het handselssucces neemt af. Een nieuwe generatie van herbiciden zou dit probleem hebben moeten oplossen, maar een nieuw herbicide werd niet ontwikkeld en in plaats daarvan moesten ze terugvallen op een ouder en mogelijk veel giftiger herbicide: dicamba. Dicamba werd in 1963 op de markt gebracht en Monsanto tekende een akkoord met BASF voor de productie ervan. Miljarden dollars werden geïnvesteerd in het testen en vermarkten van nieuwe dicamba-resistente gewassen. Afgezien van de giftigheid voor planten, mensen en de bodem, is er nog een ander probleem: verdamping en verspreiding door de wind. Het gif wordt weggeblazen door de wind en zo wordt de zeer schadelijke werking ook verspreid naar bomen en gewassen die niet genetische gemodificeerd zijn en dus geen weerstand tegen dicamba hebben.

Veel boeren zijn zo al delen van hun oogst kwijtgeraakt. Dit leidde tot individuele en gezamenlijke (class action) rechtszaken tegen BASF en Monsanto in meer dan 20 staten in de VS. In 2016 veroorzaakte de windverspreiding van dicamba schade op ruim 1,5 miljoen hectare land in 25 staten. Dit kan een zeer kostbare affaire voor Monsanto worden. En wat nog erger is voor het bedrijf: het kan een grote domper zijn op de voortgang van de chemische landbouw.

Mislukking van de Bt techniek

Het is niet alleen onkruid dat Monsanto en zijn biotech-oorlogsvoering bedreigt. Een klein, dun grijs motje veroorzaakt grote consternatie op de katoenvelden van India. De larve van deze vlinder – met de bijnaam paarse bolworm – eet de katoenplant op. Om deze katoenpest te bestrijden werd er een bacterie-gen ingebracht in de katoenplant en zo ontstond de ‘Bt plant’ die zelf een gif produceert dat het insect zou moeten doden. Vijftien jaar geleden werden de GM katoenzaden op de Indiase markt geïntroduceerd en de zaadproducenten vertelden de boeren dat zij niet meer met gif zouden hoeven te sprayen tegen insecten en dat de opbrengsten heel groot zouden zijn. Toch is ondertussen het gebruik van insecticide en kunstmest bij het telen van de GM katoenplanten met een vijfvoud toegenomen en wordt zo het inkomen van de boeren opgegeten. Weerstand tegen het gif zou niet voorkomen volgens de makers van de gentech ´Bt katoenplant´, maar de natuur dacht daar echt anders over. Een massale uitbraak van de Bt-resistente bolworm heeft nu geleid tot ernstig aangetaste oogsten van veel boeren. Wanhopige boeren passen daarom zeer giftige chemische bestrijdingsmiddelen toe tegen de insecten, soms met dodelijke gevolgen.

Dr. K.R. Kranthi, de voormalige directeur van het Central Institute of Cotton Research (CICR), rapporteerde dat de paarse bolworm resistentie heeft ontwikkeld tegen ´Bt katoen´ (Bollgard-II variety), niet alleen in Maharashtra, maar ook in andere staten met katoenplantages. Bollgard-II is in 2010 geïntroduceerd. ‘Er zijn eigenlijk maar twee voordelen van Bt katoen. De eerste is dat het de bollworm tegengaat waardoor de oogsten beschermd zijn. De tweede is dat het het gebruik van insecticiden tegen de bolworm vermindert. Op dit moment hebben de telers geen enkel voordeel,’ aldus Dr. Kranthi.

Boerenleider Pasha Patel stelt: ‘Voor de telers in Maharashtra is het als een nacht zonder dageraad.’  Weer een GM techniek die faalt. Zie de website en twitter van GMWatch voor de laatste ontwikkelingen over GM.
NGO Justice Pesticides

Een van de resultaten van het Monsanto Tribunal was de vorming van de NGO Justice Pesticides in juli 2017. Het doel daarvan is om de juridische gegevens van pesticide-rechtszaken uit de hele wereld beschikbaar te maken voor iedereen, ongeacht nationaliteit (dus aan buren, boeren, gemeentebesturen, gemeenschappen, wetenschappers enzomeer). De slachtoffers van pesticidegebruik staan natuurlijk bovenaan deze lijst. De organisatie wordt voorgezeten door Corinne Lepage. Anderen die deel uitmaken van de NGO zijn leden van het organiserend comitee van het Monsanto Tribunal en mensen afkomstig uit alle continenten die de gevolgen ondervonden van pesticides voor hun gezondheid, natuurlijke bronnen en hun activiteiten.

Het doel van Justice Pesticides is het opzetten van een uitgebreid samenwerkingsverband voor het verzamelen van pesticide-gerelateerde gegevens van juridische actie uit de hele wereld. Op deze manier kan juridische en wetenschappelijke informatie positief bijdragen aan toekomstige rechtszaken. Het uiteindelijke doel van Justices Pesticides is om te komen tot het verbieden van pesticides die de menselijke gezondheid en het milieu bedreigen.

Je kunt Justices Pesticides ondersteunen door het doorgeven van juridische information die je hebt via dit online formulier.

 

Nieuws van de getuigen

  • Familie Grataloup

Sabine Grataloup was de eerste getuige tijdens de hoorzittingen van het Monsanto Tribunal in oktober 2016. Ze beschreef de geboortegebreken waaraan haar zoon Theo leidt. In het begin van haar zwangerschap was zij blootgesteld aan een glyfosaathoudende herbicide. Ontmoetingen met andere getuigen die iets vergelijkbaars hebben meegemaakt zetten de ouders van Theo ertoe aan nog een stap verder te gaan. Samen met William Bourdon (een advokaat verbonden aan het Monsanto Tribunal die pleitte voor de noodzakelijke vrijheid van wetenschappelijk onderzoek), kondigden Sabine en Thomas Grataloup aan dat zij van plan zijn om een rechtszaak te beginnen tegen meerdere producenten van glyfosaathoudende herbicides, waaronder Monsanto. Ze willen dat het rechtssysteem het causale verband erkent tussen deze producten en de problemen waar Theo mee kampt. Op dit moment onderzoeken ze de verschillende juridische mogelijkheden om dit te gaan doen en bereiden ze zich voor op een moeilijk, maar noodzakelijk juridisch gevecht. Klik op deze link om hierover meer te lezen.

  • Paul François

Deze Franse boer raakte verwikkeld in een lang juridisch gevecht met Monsanto nadat hij in 2014 werd vergiftigd met Lasso (een herbicide dat nu verboden is). Voor de rechters van het Monsanto Tribunal beschreef hij hoe hij geïntimideerd werd door de onderneming. Paul François gaf onlangs het boek ¨Een boer tegen Monsanto¨ uit waarin hij zijn verhaal gedetailleerd vertelt. Helaas moet hij nu nòg een rechtszaak aanspannen om financiële compensatie van Monsanto te eisen. Paul François heeft een crowdfunding campagne opgezet die hem in staat moet stellen om zijn uitputtende gevecht voort te zetten. Laten we hem gezamenlijk steunen! Lees hier meer over zijn boek en rechtszaak. En maak hier een donatie over.


Verzoek tot steun : de ‘Making-of’ van het Monsanto Tribunal

Filmdirecteur en auteur Marie-Monique Robin was de beschermvrouw van het Monsanto Tribunal. In haar meest recente documentaire ‘Roundup on Trial’ en het boek met dezelfde titel volgt ze verschillende glyfosaat-slachtoffers en deskundigen waaronder een aantal die getuigenissen aflegden voor de rechters van het tribunaal. In de film en het boek geeft ze inzicht in de mechanismen van een van de grootste milieu- en gezondheidsschandalen van de moderne geschiedenis. De film is uitgezonden op de Duits-Franse zender ARTE-tv, op de RTBF (België), RTS en RSI (Zwitserland), NRK (Noorwegen), RTP1 (Portugal) en binnenkort volgt uitzending op de Canadese en Poolse tv. De film is beschikbaar in het Frans en het Duits op ARTE’s website. Een Engelse versie kan worden aangevraagd door te schrijven naar contact@m2rfilms.com.

Daarnaast heeft Marie-Monique een tweede documentaire geproduceerd, getiteld ‘The International Monsanto Tribunal’. Deze vertelt het verhaal van dit buitengewone project, vanaf de eerste persconferentie in Paris in december 2015 – tijdens de COP21 – tot aan de presentatie van de juridische opinie door de rechters in april 2017. Ze toont de mobilisatieacties van de internationale maatschappelijke organisaties, de debatten over juridische kwesties (status, doelen en functioneren van het tribunaal, misdaad van ecocide…), financiële vragen, onderzoek naar slachtoffers en deskundigen, bijeenkomsten met de vijf internationale rechters, de hoorzittingen, etc. Deze making-of documentaire zal gratis via internet beschikbaar worden gesteld. Het doel is om het aan te bieden als middel om een groot publiek te informeren en bewust te maken, en met name van advocaten, activisten voor mensenrechten en milieurechten, scholen en universiteiten.

Om de film te kunnen produceren in vijf talen (Engels, Frans, Spaans, Duits en Portugees) heeft de stichting Monsanto Tribunal €20.000 nodig. Maak alstublieft een donatie over als u kunt. Hartelijk bedankt!

Medical destruction: It’s not just opioids

Jon Rappoport's Blog

Medical destruction: It’s not just opioids

by Jon Rappoport

November 17, 2017

Some people are just waking up to medical destruction, by way of news on the opioid epidemic (my article archive on Opioids is here).

They’re late to the party, but that’s all right. They can catch up.

Here are a few horrific “catch-up” quotes. I’ll discuss the source afterwards:

“…appropriately prescribed prescription drugs are the fourth leading cause of death…About 330,000 patients die each year from prescription drugs in the US and Europe.”

“They [the drugs] cause an epidemic of about 20 times more [6.6 million per year] hospitalizations, as well as falls, road accidents, and about 80 million [per year] medically minor problems such as pains, discomforts, and dysfunctions that hobble productivity or the ability to care for others.”

“Deaths from overmedication, errors, and self-medication would increase these figures.”

In other words, the 330,000 deaths per…

View original post 526 woorden meer

Exclusive: Dr. Paul Connett interview on shocking new fluoride study – Explosive: new mainstream study concludes fluorides are lowering children’s IQ.

 
by Jon Rappoport
November 19, 2017

 

by Jon Rappoport
November 19, 2017
Explosive: new mainstream study concludes fluorides are lowering children’s IQ.

The study referred to in this interview was published in Environmental Health Perspectives, in September 2017.  It is titled: “Prenatal Fluoride Exposure and Cognitive Outcomes in Children at 4 and 6-12 Years of Age.”  It is often referred to as the Bashash study, after its first listed author.

The study concluded: “…higher prenatal fluoride exposure, in the general range of exposures reported for other general population samples of pregnant women and nonpregnant adults, was associated with lower scores on tests of cognitive function in the offspring at age 4 and 6-12 y.”

In short, pregnant women exposed to fluorides give birth to children who later show up with lower IQ.

I interviewed Paul Connett, PhD.

From his CV: “Paul Connett is Professor Emeritus in Environmental Chemistry at St. Lawrence University in Canton, NY. For the past 30 years, Paul has put his scientific knowledge to work by helping (without fee) communities around the world understand the science of controversial issues like…fluoridation. In addition to explaining the dangers of these practices he offers details of the alternatives…[Dr. Connett is the author of] The Case Against Fluoride (Chelsea Green, 2011, co-authored with James Beck & H. Spedding Micklem).”

“Paul has researched the literature on fluoride’s toxicity and the fluoridation debate for 17 years. He helped to found the Fluoride Action Network (FAN).”

I found the following items from Dr. Connett’s bio fascinating:

“In June 2001, Paul (together with Dr. William Hirzy) was invited to debate proponents of fluoridation at the annual conference of the Association for Science in the Public Interest (ASIPI) in Richmond, Virginia. The proponents refused to participate in this debate.”

“In November 2001, Paul (together with Dr. Phyllis Mullenix) were invited by the American College of Toxicology to debate proponents, but they [the proponents of fluoridation] again refused. On both the above occasions Dr. Connett gave a presentation of the arguments against fluoridation in lieu of the debate.”

“In March 2003, Paul was invited by the US EPA to present the opponent’s position in a one-on-one debate on fluoridation to be held at their annual Science Forum in Washington, DC, on May 6, 2003. Despite a six week effort by the organizers of this event, no scientist or official holding a pro-fluoridation position was willing to participate in this debate. In lieu of this debate, Paul provided a power-point presentation to a packed audience, which included 8 congressional aides, representatives from major environmental organizations, EPA officials and the media. The title of Paul’s talk—‘Fluoridation: The Undefendable Practice.’

Here is my interview with Dr. Connett:

Q: There is a new study on the effect of fluorides on IQ.  Several questions: Do you believe the study is well done?  Does it deserve our attention?  What conclusions does it draw?

A: This is a very important study. You can see my reaction to it in the videotaped interview at this link on the day it was published: Fluoride Exposure in Utero Linked to Lower IQ in Kids, New Study Says.

Taken at face value it should have been a good study. It was financed largely by the NIEHS [National Institute of Environmental Health Sciences] (part of NIH [US National Institutes of Health], which of course is pro-fluoridation). It was conducted largely by specialists in the field who have done similar studies on other neurotoxicants. None of them to my knowledge had taken a public position against water fluoridation (indeed one was known to be pro-fluoridation) so the notion of bias here was small…

Q: What is the reaction of public health agencies to the new study?

A: Pro-fluoridation agencies have done what they always do – attack any study that finds harm.  They are all more interested in protecting the archaic practice of water fluoridation than to protect the health of our children. Extraordinary that any civil servant should think that children’s teeth are more important than their brains! The people at the top are desperately trying to protect a policy they have waxed lyrical about for 70 years. The people in the middle are taught to promote “policy” not question it and the people at the bottom simply believe what they were taught at dental or medical school and reinforced by their professional bodies. Others I think are very concerned that if they lose fluoridation it will affect the public’s trust in other public health practices – a clear example would be vaccination, a multi-billion dollar interest supported by the CDC (a big champion of fluoridation).

Q: How have major media reacted to the new study?

A: Apart from CNN and CTV in Canada and Newsweek there has been little coverage by the mainstream media. It was not covered by the NY Times, the Washington Post, the Wall Street Journal or any other major newspaper. That again is extraordinary for a study of this significance. Sadly, this is also typical of these outlets when it comes to the detailed science on this issue. They simply don’t want to know.

Q: I’ve been covering the fluoride situation [fluoridating water supplies] in New Zealand.  Last I heard, there was a move to take decision-making away from local governments and put it in the hands of federal health councils, who would determine whether to fluoridate water supplies.  Can you give me an update?

A: Yes this is a dreadful development. Thus, in addition to the health issues we now have democracy threatened in NZ. Yesterday [11/16/17], the new government re-introduced the bill [handing over fluoridating decisions to federal authorities] for a second reading. One can only hope that the coalition partners will not be bullied into going along with this. A NZ first member is strongly against this bill. I would hope that the Green Party will not be railroaded on this either. But they have been very weak so far.

Q: I’ve been told that many years ago, you were in favor of water fluoridation.  What was the turning point?  What made you change your mind?

A: To be more accurate I didn’t want to get involved. I was so busy teaching chemistry and working on waste [disposal issues] (which has taken me to 49 states and 65 other countries) that I didn’t have time for a third issue. And I certainly didn’t want a third issue in which if I got involved would get me labelled as “loony tunes.” Over the years I was approached by three different people to get involved (once in Spokane, WA; another from Ohio and a third from Ontario). I resisted them all. Then someone I couldn’t resist twisted my arm…- my wife – in 1996. When I read the literature she had amassed I was both shocked with what I learned and embarrassed that I had not got involved before. I have spent the last 21 years trying to make amends.

—end of interview—

Here are further comments on the new Bashash fluoride study, from the group Dr. Connett helped start, the Fluoride Action Network:

“The loss of IQ [reported in the Bashash study] is very large.  The child of a mother who was drinking 1 ppm F [fluoride] water would be predicted to have 5 to 6 IQ points lower than if the mother had drunk water with close to zero F in it.”

“The range of F exposures in this study is likely to be very close to the range in a fluoridated area of the United States.  The doses in this study are directly applicable to areas with artificial fluoridation.”

“This study was very carefully done, by a group of researchers who have produced over 50 papers on the cognitive health of children in relationship to environmental exposures.  This was funded by the NIH and was a multi-million dollar study.  This was the group’s first study of fluoride, their other studies mostly dealing with lead, mercury, and other environmental neurotoxicants.”

“The study authors are cautious in their conclusions, as is common for scientists.  But the implications of this study are enormous.  A single study will never prove that F lowers IQ at doses found in fluoridated areas, but this is more than a red flag.  It is a cannon shot across the bow of the 80 year old practice of artificial fluoridation.”

As I’ve been writing and saying for many years, one of the major forms of fake news is not mentioning the real news at all.  Omitting it.  Or downplaying it.  This is the case here, with the new fluoride study.

Mothers giving birth to children with lower IQs?  Not a concern.  Not a problem.  This is the stance of major media, who shout about “other people’s fake news.”

University: Spraying Aerosols Into Atmosphere Will Cause ‘Climate Chaos’ — The Liberty Beacon

University: Spraying Aerosols Into Atmosphere Will Cause ‘Climate Chaos’ by Harry Pettit GeoEngineering is already underway and is proving to be extremely dangerous to the world’s ecosystem. Scientists at University of Exeter are blowing the whistle […]

via University: Spraying Aerosols Into Atmosphere Will Cause ‘Climate Chaos’ — The Liberty Beacon

Sacrificial Virgins

Part I – Not for the greater good

Published on 10 Sep 2017
Is the next Thalidomide-style scandal about to break?

The HPV vaccine is a treatment in widespread use but its efficacy in preventing cancer is medically unproven, while unintended, adverse reactions are blighting and even ending the lives of girls and young women across the world.
However, pharmaceutical manufacturers and many health authorities are refusing to acknowledge there is a problem and the medical community is continuing to offer the vaccine.

This is the subject of a three-part series of films – Sacrificial Virgins – the first of which was launched on YouTube on 11 September 2017.

Sacrificial Virgins: Part II – Pain and suffering

Published on 4 Oct 2017


Sacrificial Virgins: Part III – A penny for your pain

Published on 18 Oct 2017